درباره قالیچه پرنده

درباره قالیچه پرنده, ساخت قالیچه پرنده

قالیچه پرنده حضرت سلیمان؛ افسانه است یا واقعیت؟

قالیچه پرنده حضرت سلیمان در روایت های بسیاری مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما آیا براستی چنین قالیچه پرنده ای وجود داشته است؟

قالیچه پرنده در افسانه های بسیاری در تسلط افراد مختلف بوده است، بطور مثال در افسانه ها آمده است که حضرت سلیمان دارای یک قالیچه پرنده بود که ۶۰ مایل طول و عرض آن بود و او قادر بود با آن ۴۰ هزار نفر را جابه جا کند.

ادامه خواندن “درباره قالیچه پرنده”