افزایش روابط ایران، هندوستان و ترکیه در حوزه گردشگری سلامت

در برندسازی خدمات سلامت و گردشگری سلامت، روابط ایران، هندوستان و ترکیه و گردشگری سلامت توسعه می‌یابد.

افزایش روابط ایران، هندوستان و ترکیه در حوزه گردشگری سلامت

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰایی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ کند و داﻣﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. برای گردشگری سلامت یا توریسم درمانی، تعاریف گوناگونی بیان شده است. سازمان جهانی گردشگری (WTO) گردشگری سلامت را چنین تعریف می‌کند که استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آب‌های معدنی، آب و هوا یا مداخلات پزشکی) منجر می‌شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد که بیش از ۲۴ ساعت است، به طول می‌انجامد.

مجید زنگوئی (دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی) از توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای هندوستان و ترکیه در حوزه گردشگری سلامت خبر داد.

وی ملاقات‌های انجام شده در جهت تعریف همکاری‌های دوجانبه توسط نمایندگان مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با فعالان گردشگری سلامت هند مطلوب ارزیابی نموده و از جمله دستاوردهای این رویداد را توافقات صورت پذیرفته با مدیران گردشگری سلامت کشورهای ترکیه، هندوستان و مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی جهت توسعه همکاری‌های پیشین با هدف برندسازی هرچه موثرتر خدمات سلامت این کشورها و جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های بین‌المللی برشمرد.

دبیرکل مرکز گردشگری سلامت کشورهای اسلامی ازجمله موضوعات همکاری بین فعالان سلامت ایران و این کشور را بهره‌مندی از شبکه ارتباطی گسترده بین‌المللی هندوستان در عرصه‌های بین‌المللی، تجارب موثر این کشور در توسعه کمی و کیفی شرکت‌های مدیکال توریسم و همچنین توان تخصصی بخش‌های خصوصی در حوزه فن‌آوری اطلاعات را برشمرده و ابراز امیدواری کرد حضور نمایندگان کشور هندوستان در چهارمین کنگره سلامت کشورهای اسلامی در تهران موجبات تعریف همکاری‌های اجرایی گسترده‌تر دو کشور را فراهم آورد.

چهارمین رویداد ظرفیت‌های گردشگری درمانی هند با مشارکت۵۰۰ نماینده خارجی و با حضور نمایندگان معرفی شده توسط مرکز گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ آذرماه در شهر دهلی نو برگزار شد.

 

منبع : کجارو